Jag har gått ur svenska kyrkan p g a bibelns hemska kvinnosyn!

Hej!

Tack för julkort. Bilden på julkortet jag fick från dig hade ett vackert religiöst motiv. Tack for det. Är du religiös? Själv har jag gått ur Svenska kyrkan.

I flera år har jag läst kvinnohistoria. Började med Platon och Aristoteles och därefter hela Gamla Testamentet. Hittade exempelvis: Domarboken 19, Lots hustru och döttrar, Tamar, Jeffas offrar sin dotter, Rut, Ester m fl. Jag stöder kyrkans biståndsarbete men inte att de sprider Gamla Testamentets historier vilka förmedlar en hemsk kvinnosyn som gör att miljoner kvinnor fortfarande lever som slavar.
Jag tror att så länge människor tror på Jahve, eller någon annan Gud av manligt kön, och hans (deras) lagar, så kommer flickor och kvinnor att värderas sämre än män.

I början av 1990-talet träffade jag Birgitta Onsell och efter att ha läst alla hennes böcker och gått med i TEALOGERNA (läran om den kvinnliga guden) har jag förstått hur allt hänger samman.
Exempel:
Evangelium enligt Matteus Kapitel 21:17-23. Där Jesus förbannar och dödar fikonträdet (när han rider in i Jerusalem). Varför dödade Jahves son Jesus fikonträdet? Jo därför att han visste att fikonträdet och alla andra träd dyrkades som Gudinnans gåva till människorna. Den ljuvligt söta mogna fikonfrukten, en avbild av hennes blygdläppar, i vars inre hundratals frön till nya fikonträd gömmer sig. Frön som förökar sig självt i Moder Jord. Men i utbildning till präst lärs det ut att fikonträdet dyrkades för lövens skull för de liknade penisar med två pungkulor! Resterna av gudinnan och den gamla tron måste till varje pris elimineras. 

På bilden sitter den stora gudinnan Ishtar från Främre orienten som en Bergens moder. Med allseende ögon, iförd ceremoniella kläder, sittande på en bergstron i Mari, Syrien, överblickar hon världen. I Ishtars knä möttes jord och himmel i ett heligt äktenskap (Getty). Skulpturen från ca 2 400 f Kr, nu i Museet i Damaskus.

Det otvivelaktigt första ”människoträdet”, är livsträdet- moderkakans stam och grenverk. Våra förfäder, förlevande såg och lade samman.
Moderträdet – släktträdet. För dem alla var jorden och alla träd heliga. Och människorna planterade ”vårdträd” framför ingången till sina hus. I samma kapitel sägs att Jesus förbannade berget: ”Häv dig upp och kasta det i havet”, och det skall ske bara ni tror: Bergen de heliga? Den äldsta traditionen talar om berget som den kvinnliga principen och bergskulturen var uppenbarligen vida utbredd.
ANAPURNA – ett annat av Himalajas toppar – har dock undgått patriarkalisering. Namnet är liktydigt med Det stora närande bröstet eller Givarinnan av all föda (Uppg. Harry E Wedeck/Wade Baskin i Dictionary of Pagan Religion, 1974).

På Island står Helgafjäll, ett minne från tiden då berget uppfattades som heligt att ingen otvagad (?) fick titta ditåt och inget levande väsen, vare sig människa eller djur, fick då tillfogas någon skada. Den gamla benämningen Moderberget är alltjämt i bruk (Ström 1967).
Nämnvärt i sammanhanget: Jordens högsta bergstopp hette en gång CHOMOLUNGMA; vilket närmast betydde världens modergudinna.
Namnet ändrades dock i mitten på 1800-talet till Mount Everest till åminnelse av en engelsk ingenjör som gjort förtjänstfulla mätningar i landet.
Konstantin den store, omkr. 280-337, romersk kejsare 306, kejsare även i Östrom 323, senantikens störste härskare. Konstantin ombildade rikets förvaltning och rättskipning (avskaffade korsfästelse), och skapade ett nytt kejserligt garde samt gjorde år 330 Konstantinopel (Bysans) till romerska rikets huvudstad. Idag kallas staden Istanbul. Konstantin stödde kristendomen och dyrkas som ett helgon i hela den katolska världen. Han gjorde också söndagen till helgdag. Till sin mamma Helena byggde han ”födelsekyrkan” i Betlehem över en grotta som av traditionen utpekas som Jesu födelseplats och som anses vara en av de äldsta kristna kyrkorna i världen och som fortfarande är i bruk. Platsen betraktas som helig av kristna såväl som muslimer. Men Jesus föddes väl i ett stall? Konstantin den store ville ha samma makt som forntidens gudinnor och lät sig avbildas som dem med stora allseende ögon.

Bästa hälsningar från Magdalena!

dn svd Präster Kvinna i Israel Patriark

…….

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 kommentarer

Trots penisavunden bönar Pär Ström om patriarkatets genväg för män! Här är den! Dags för lite rättvisa!

Pär Ström på Genusnytt bönar nästan inställsamt med anledning av Larssons fittavundkrönika! Vi har minsann fått växa upp med den berömda penisavunden (som är en bluff) så nu kan männen få smaka lite på kvinnomakten.

Visa mig Patriarkatets genväg för män, snälla krönikör! bönar Pär Ström. Men har du inte fattat än att genvägen är Bibeln och kvinnosynen i böckernas bok som genomsyrat allt i två tusen år. Om inte kära Ström: Ta och läs den ord för ord. Du kan börja med att läsa igenom denna blogg. Så får du en genväg in i den elaka bild av kvinna som vi fått stå ut med.

Anna Laestadius Larsson skriver sen hon sett Scum: : ”Jag såg den förra veckan. Satt där i den omvända världen på en av de röda sammetsklädda kvinnostolarna och smaskade i mig vindruvor och godis med ett sting av dåligt samvete eftersom de på mansläktaren inte fick smaka. Undrade om det är så männen känner när de får lite högre lön och styrelseposter bara för att de är män.” Just så känner de sig! Utvalda och bättre bara för att de har en penis och pungkulor mellan benen!

Läs om Adam som idiot!

dn

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , | 7 kommentarer

Scumt: Adam som privilegierad idiot!

Fick ett mejl från en väninna långt upp i norr. Det gäller Solanas manifest: Society för cutting up men. Läs artikeln om manifestet: När en kvinna tar befälet!
Väninnan skriver:

Hej!
Vidarebefordrar ett mejl jag fått från Tealogerna. Men du har nog fått det redan? När jag snabbt läst igenom artikeln tänker jag på hjortdjuren som efter fruktansvärda slagsmål får en vinnare som blir den som får betäcka alla honor i flocken. Det för att avkomman ska ärva hans kvalitéer. Resten av hannarna blir föda till rovdjur och människor. Men när det gäller miljarder av människor smiter de defekta hannarna in och betäcker honorna huller om buller utan gallring varvid avkomman av både hon- och handjur visar sämre och sämre kvalité på avkomman. Som defekta hanar och svartsjuka kvinnor exempelvis. Hej då! Ska fortsätta med uppsättningen av adventsstjärnan.
MM

”Kvinnors uppgift är i verklig­heten att utforska och upptäcka, att uppfinna, lösa problem, skoja och göra musik – allt det med kärlek. Med andra ord: skapa en magisk värld.” (Ur ”Scum manifest”.)

svd dn Intressant  svd

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 kommentarer

Mota sharia i grind!

God fortsättning på det nya året!

Undrar vad 2011 har i sitt sköte? Inget speciellt skulle jag tro. Allt rullar på som vanligt. Dock måste vi inse att vill vi ha en förändring måste vi göra något. Man kan inte sitta still om man vill bli mätt. Det är bra döda fiskar som flyter med strömmen. Tar du inte nästa steg blir du stående på ett ben resten av livet. Har man bara ett mål kommer man förr eller senare fram!

Det pågår ett krig mellan trossystemen. Islam vinner terräng. Inte bra. In med all religion i hemmen. Bort från gator och torg. Sverige är ett sekulaiserat land. Ändra för guds skull inte på det. Muslimer! Ta seden dit ni kommer!

> Gud Innan

DN

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Blåkulla nästa!

Jesus har en mamma och hon heter Jungru Maria. Hon kom till på ett kyrkomöte i Nicacea år 325 e Kr. I 325 år fanns hon alltså inte!!! Men kyrkogubbarna förstod att man inte kunde ha en religion utan kvinnor när man under årtusendenas gång dyrkat modergudnnorna.

Igår var det fullmåne och i morgon är det skärtorsdag och då flyger häxorna till Blåkulla. Att påsken är tidig i år har att göra med att det är vårdagjämningen och fullmånen som styr. Det är rester från modergudinnans tid som inte sopats bort. Om det har jag bloggat tidigare. Läs här!

Glad Påsk!

GenusNytt om de stackars pojkarna i Bangladesh!

…….

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Gud Moder

I kyrkan mässar dom om och om igen: Gud Fader, Son och den Helige Ande. Tycker ni att dom har glömt något väsentligt? Som Modern och Dottern t ex! Det tycker jag. Vi har 3 300 kyrkor i Sverige. Dom flesta ståtar tomma. Dyra att värma upp. Hur ska det sluta? Jo, det skulle kunna sluta bra om kyrkorådets gubbar kunde uppdatera det hela och inse att vi numera är moderna. Lämna plats åt kvinnorna även där uppe! Vi kan också prata med himlens alla väsen. Tro´t eller ej påvar och prelater! Men det kan vi och det ska vi!

Gud Innan

Publicerat i Uncategorized | 4 kommentarer

Sharialagar i Malmö? Skriv under protestlistan!

To:  Sveriges Riksdag

STOPP FÖR SHARIA !

I Malmö fungerar sedan flera år landets första shariadomstol. Den tillämpar ännu så länge bara ett selektivt urval av sharia-lagstiftningens regler.

Skulle sharia tillämpas fullt ut, skulle det bl a innebära att:

— Värdet av en kvinnas liv är hälften av en mans liv.
— Vittnesmål från två kvinnor är värt lika mycket som vittnesmål från en man
— Döttrar ärver hälften mot söner
— En kvinna har inte rätt till skilsmässa från sin man
— En man kan skilja sig från sin hustru närhelst han vill och utan hennes vetskap.
— Män tillåts att gifta sig med fyra fruar.
— Kvinnor kan inte resa, arbeta, gå i skolan, eller ens lämna huset utan sin makes tillstånd.
— En kvinna måste vara bosatt där hennes man bestämmer.
— Mödrar får inte vårdnaden om sina barn när mannen skilt sig.
— En änka får inte vårdnaden om sina barn efter makens död. Barnen ges till faderns släktingar, och mamman har inte ens rätt att besöka dem.
— Om mannen inte har någon släkt, tar samhällets präster vårdnaden om kvinnans barn, familjens pengar och ägodelar.
— Äktenskap mellan en muslimsk kvinna och en icke-muslimsk man är förbjudet och ogiltigt, medan en muslimsk man kan gifta sig med en icke-muslimsk kvinna.
— Om en muslimsk kvinna våldtas kan hon inte föra mannen till domstol om inte fyra vittnen kan vittna till förmån för hennes påstående, annars ska hon straffas för äktenskapsbrott.
— Muslimska män får aga sina hustrur för att fostra dem.

Sharia strider mot ett stort antal konventioner som Sverige är anslutet till, exempelvis
* FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antagen av FN:s generalförsamling 1948
* Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, antagen 1966 av FNs generalförsamling (IKMPR).
* Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, antagen 1966 av FNs generalförsamling (IKESKR).
* Internationella konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, antagen 1979 av FN (CEDAW).
* Konventionen om barnets rättigheter antagen av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.

Då det från flera håll ställs krav på att Sverige ska tillämpa Sharia parallellt med eller istället för svensk lag är det angeläget att Riksdagen gör en tydlig markering i denna viktiga fråga.

Undertecknade kräver således att Riksdagen uttalar att endast svensk lag må tillämpas av svenska myndigheter.

Dag Selander, utgivare MXp – Missional Experiences
Hans C Pettersson, utgivare Jihad i Malmö

Sincerely,

The Undersigned

——-

Publicerat i Uncategorized | 18 kommentarer

13 år – Våldtagen – Stenad till döds av 50 män! Jävla barbarer!

I måndags stenades Aisha Ibrahim Duhulow, 13, till döds inför tusentals människor. Hennes brott var, enligt Amnesty International, att hon försökt anmäla en våldtäkt. Straffet anses vara ett av de grymmaste en människa kan få. Än värre blir det med tanke på flickans ringa ålder. Händelsen inträffade i Kismayo, Somalia. Gärningsmän är, uppger Amnesty International, den islamistmilis som innehar makten i staden. Stening är ett barbariskt straff. Händelsen i Somalia är ett brott mot såväl barns som kvinnors rättigheter.

Steningen av Aisha Ibrahim Duhulow utfördes enligt Amnesty International av ett 50-tal män. Omkring tusen personer ska ha bevittnat tragedin. Då några av dem försökte ingripa öppnade milisens vakter eld och dödade en liten pojke. Uppgifter om bakgrunden till det inträffade går isär. Talesmän för islamisterna säger till lokala medier att flickan hade erkänt äktenskapsbrott och var ”nöjd” med att straffas enligt islamisk lag. Enligt Amnestys källor hade hon försökt anmäla att hon blivit våldtagen, varpå milisen grep henne i stället för gärningsmännen.

Hur kan människor vara så grymma? Vad är det i islam som gör att detta kan ske? Hur kan en flicka erkänna äktenskapsbrott när hon bara är 13 å rgammal. En så ung flicka ska inte vara gift. Men, efersom Mohammed gifte sig med en sex- eller nioåring anser man att man kan gifta sig med barn. Fy fan säger jag! Må världen komma till sans genom upplysning och kunskap!

Publicerat i Uncategorized | 31 kommentarer

Flickor fick gå i läroverket i Skara först 1927! Det är pojkar som får lära sig läsa Koranen i musli

Det här är det högre allmänna läroverket i Skara. Den hette först Katedralskolan. I juni 1864 inträffade här den första studentexamen. Tidigare skedde examen vid ett universitet. Katedralskolan i Skara är en av landets äldsta gymnasieskolor, den grundades år 1641 av drottning Kristina. Före detta fanns det under flera hundra år en prästutbildning på skolan. Cathedra var namnet på biskopens ämnesstol – därav namnet Katedralskolan.
År 1878 kom beteckningen Högre allmänt läroverk som fanns kvar till 1965. Skolan öppnades 1927 för flickor. Skolan låg länge bredvid Skara domkyrka, idag heter den Djäkneskolan och är ett högstadium. Först år 1972 var Katedralskolans nya byggnader på annan plats klara.

 

 
Allmänna läroverket/Djäkneskolan ligger mitt emot biblioteket i Skara där den lilla flickan står. Det är sällan man ser flickor i den positionen. Flickorna fanns ju knappt förr.
 
I muslimska länder är det ju bara pojkar som får lära sig läsa Koranen. Därför var det befriande skönt att se denna skulptur som kommunen framsynt nog köpte in och placerade framför bibblan på sextiotalet. Undrar vad en ortodox muslim eller en präst som är med i Synoden tänker när han ser den?
Skolan har under sin historia haft många elever som blivit kända, skalden Johan Henrik Kellgren, kemisten Torbern Bergman och den svenska veterinärmedicinens fader Peter Hernqvist för att nämna några.
 
Inga kvinnor nämns och med tanke på det är det skönt att se flickan med boken i hand.
 
 Fantastiskt! Ruska om!
 Sparka Världen i skrevet
 
Flicka med bok heter skulpturen och den är gjord av Britta Nehrman 1963. Kommunen köpte den 1966.
Publicerat i Uncategorized | 39 kommentarer

Gud Innan lägger sig i: Hylla kritiskt tänkande! Låt även Humanisterna få statligt stöd!


Likvärdighetsprincipen för livsåskådningar i Sverige

På regeringssammanträdet idag väntas regeringen ta ställning till om likvärdighetsprincipen för olika livsåskådningar ska gälla i Sverige, med avseende på statligt stöd. Idag exkluderas förbundet Humanisterna från detta, trots att alla formella krav är uppfyllda, medan till exempel buddhistiska, muslimska och kristna organisationer erhåller sådant stöd.

En sekulär livssyn

Grundläggande för humanismen är kritiskt tänkande och en vetenskaplig kunskapssyn. Humanismen är en sekulär – icke-religiös – livssyn som anser att det inte finns några förnuftiga skäl att tro på religiösa dogmer, gudar eller övernaturliga förklaringar av tillvaron. Humanister har en kritisk inställning till alla former av religion, nyandlighet och ockultism

Tycker ni som jag att humaninsterna också ska få statligt stöd?

 

Publicerat i Uncategorized | 22 kommentarer